• +48 22 723-52-93
 • sklep@ados.pl
 • ul. Bodycha 93, 05-820 Reguły-Piastów

Regulamin

 • Regulamin

Regulamin sklepu internetowego.

Regulamin określa ogólne warunki i zasady na jakich Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ADOS” prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego na stronie www.ados.

Sklep internetowy dostępny na stronie www.ados.pl jest w dalszej części tego regulaminu nazywany „Sklepem internetowym”.

 1. Pojęcia i definicje stosowane w regulaminie.

Sprzedawca/Sprzedający – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ADOS” znajdujące się w miejscowości Reguły 05-820 (Reguły -Piastów)  przy ulicy. Bodycha 93 prowadzące sprzedaż przez internet w sklepie internetowym dostępnym na www.ados.pl

Kupujący/Nabywca/Użytkownik – osoba (klient) lub inny podmiot dokonująca samodzielnie wyboru towaru oraz zakupu i płatności poprzez narzędzia w sklepie internetowym na www.ados.pl zgodnie z warunkami przedstawionymi w Regulaminie.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.

Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną lub osobę prawną lub jednoskę organizacyjną nie będącą osobą prawną której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującej czynności prawnych związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą gdy z treści umowy wynika że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru wynikającego z wpisu w CEIDG.

Zakup – oznacza sfinalizowany (zakończony płatnością) proces realizowany samodzielnie przez Użytkownika w sklepie internetowym na www.ados.pl polegający na wyborze Towarów oraz ich ilości do Koszyka a następnie po akceptacji regulaminu sklepu internetowego finalizacji transakcji poprzez dokonanie płatności poprzez Operatora Płatności.

Dostawa – oznacza zbiór czynności polegający na dostarczeniu Klientowi poprzez Dostawcę zakupionych w sklepie Towarów.

Dostawca/Kurier – podmiot który na podstawie umowy ze Sprzedającym zajmuje się dostarczaniem zakupionych towarów Nabywcom. Dostawy obsługuje firma InPost sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 26 NIP: 679-310-80-59 na podstawie umowy ze Sprzedającym.

Operator płatności – podmiot który na podstawie umowy ze Sprzedającym zajmuje się obsługą procesu płatności w sklepie www.ados.pl.

Płatności na stronie www.ados.pl obsługuje firma PayU S.A z siedzibą w Poznaniu przy u. Grunwaldzkiej 186 NIP: 779-23-08-469 na podstawie umowy ze Sprzedającym.

Konto Klienta – powstały w wyniku procesu Rejestracji (nie jest wymagana do dokonania Zakupu) dostęp do indywidualnego Panelu Klienta w którym Użytkownik może pobrać dokumenty zakupu, przeglądać historie zamówień…itd.

Hasło – hasło do Konta Klienta. Poufne hasło dające wraz z loginem (nazwą użytkownika) dostęp do Panelu Klienta.

Biuro Obsługi Klienta – oznacza zespół ludzi dostępny pod numerem telefonu 22 723 52 93 oraz adresem email: sklep@ados.pl zajmujący się obsługą Klientów sklepu internetowego

 1. Postanowienia ogólne.
 • Wszelkie prawa do sklepu internetowego (autorskie, majątkowe, wizerunkowe, prawo do domeny, wzorce formularzy i używanych dokumentów, logotypy) należą do Sprzedawcy. Wyjątkiem tutaj są logotypy należące do firm trzecich i użyte tylko w celu prezentacji towaru lub ułatwienia finalizowania procesu zakupu i dostawy. Wykorzystywanie ich może następować tylko zgodnie z Regulaminem i za pisemną zgodą Sprzedawcy.
 • Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby korzystanie ze sklepu internetowego było dostępne za pomocą wszystkich aktualnie używanych i wspieranych przez ich producentów przeglądarek internetowych.
 • Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie przez Kupującego aktywnego konta poczty elektronicznej oraz konta bankowego z możliwością wykonania przelewu elektronicznego lub systemu płatności „BLIK”
 • Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zawartości prezentowanej w sklepie bez wiedzy i pisemnej zgody pphu „ADOS” do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
 1. Zakup w sklepie internetowym.
 • Nabywca sam dokonuje wyboru towarów oraz ich ilości spośród asortymentu dostępnego na stronach sklepu.
 • Nabywca sam dokonuje wyboru metody dostawy spośród metod udostępnionych na stronie finalizacji zamówienia (InPost – paczkomat oraz InPost – kurier).
 • Nabywca sam dokonuje wyboru metody płatności spośród metod udostępnionych na stronie sklepu.
 • Zamówienie uważa się za zawarte dopiero w chwili potwierdzenia go dokonaniem płatności. Do chwili dokonania udanej płatności Klient może się wycofać z zakupu bez żadnych konsekwencji lub dodatkowych czynności. Zamówienia które nie zostały potwierdzone płatnością zostaną automatycznie usunięte ze sklepu i Konta Klienta (jeżeli posiada własne konto na stronie sklepu) po 15 dniach.
 • Realizacja zamówień jest obsługiwana w dni robocze poniedziałek-piątek w godzinach 8:00-15:00
 • O każdej zmianie statusu zamówienia (złożenie, potwierdzenie płatności, rozpoczęcie realizacji, wysyłka) Kupujący jest informowany wiadomością email na adres podany podczas składania zamówienia.

4. Dostawa.

4.1. Dostawy są realizowane na terenie Rzeczypospolitej.
4.2. Dostawy są realizowane za pośrednictwem firmy InPost do wskazanych podczas składania Zamówienia paczkomatów lub przez kuriera na wskazany podczas zamówienia adres.
4.3. Sklep www.ados.pl nie prowadzi odbiorów osobistych.
4.4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamawiany Towar bez wad. Jeżeli przesyłka dotarła uszkodzona w transporcie to Kupujący powinien o tym jak najszybciej poinformować firmę realizującą dostawę (InPost) oraz Sprzedawcę.

5. Rękojmia

5.1. Jeżeli Towar jest wadliwy Klient ma prawo do:
– złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpienia od umowy sprzedaży – chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych dolegliwości dla Nabywcy wymieni nabyte produkty na wolne od wad.
– żądać wymiany Towaru na wadliwego na wolny od wad albo usunięcia usterek
– Klient dostarcza wadliwe produkty do Sprzedającego na swój koszt.
5.2. Sprzedający w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji ustosunkuje się do zgłoszonego roszczenia i o decyzji poinformuje Nabywcę.
5.3. Zgłoszenie reklamacji można zgłaszać pisemnie na adres sklepu lub mailem adres email sklepu (sklep@ados.pl) podając numer zamówienia lub numer dokumentu sprzedaży oraz opisując rodzaj wady. Zalecamy skorzystanie z formularza dostępnego na naszej stronie.
5.4. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów opisanych w ustawie z dnia 23 września 2016 o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

6. Odstąpienie od umowy.

6.1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
6.2. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może zgłosić swoją decyzję o odstąpieniu od umowy oraz przesłać Towar na adres Sprzedającego.
6.3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
6.4. Nabywca może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie złożonego formularza.

PRZYKŁADOWY FORMULARZ ZWROTU


6.5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
6.6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Nabywcy o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Nabywcy do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Nabywcę dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6.7. Kupujący korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6.8. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
6.9. W wypadku odstąpienia przed otrzymaniem Towaru nabywca ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu/dostarczenia Towaru.
6.10. Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
6.11. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Nabywca chyba, że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6.12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Have no product in the cart!
0
this demo you can't delect